آژانس تبلیغاتی کانون ایران نوین

portfolio

بانک سامان – نمایشگاه نفت و گاز – ۱۳۹۶

بانک سامان – نمایشگاه نفت و گاز – ۱۳۹۶

نمایشگاه نفت و گاز-1396 متراژ غرفه : 60 متر مربع

بانک سرمایه-نمایشگاه بانک و بورس-۱۳۹۵

بانک سرمایه-نمایشگاه بانک و بورس-۱۳۹۵

نمایشگاه بانک و بورس-1395 متراز غرفه : 200 متر مربع

بانک سامان-نمایشگاه بانک و بورس-۱۳۹۳

بانک سامان-نمایشگاه بانک و بورس-۱۳۹۳

نمایشگاه بانک و بورس-1393 متراژ غرفه : 300 متر مربع

بانک سرمایه-نمایشگاه بانک و بورس-۱۳۹۳

بانک سرمایه-نمایشگاه بانک و بورس-۱۳۹۳

نمایشگاه بانک و بورس-1393 متراژ غرفه : 120 متر مربع

بانک سامان-نمایشگاه بانک بورس-۱۳۹۲

بانک سامان-نمایشگاه بانک بورس-۱۳۹۲

نمایشگاه بانک بورس-1392 متراژ غرفه : 100 متر مربع

بانک شهر

بانک سپه

بانک ملت

بانک ملت

دست ما در دست ملت

بانک سامان

بیمه رازی

بانک پارسیان

بانک پارسیان

شما هم آماده اید؟

بانک ملت

بانک ملت

کارت خوان ها مشغول کارند.

بیمه رازی

بانک کشاورزی ۱۳۸۸

بیمه پارسیان

بیمه پارسیان

و این شتریه که درِ خونه ی هر کسی ...!

بیمه معلم

بانک ملت

بانک ملت

بانک رفاه

بیمه معلم

بیمه رازی

بیمه رازی

رازی با خودروی جایگزین

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک شهر

بانک صادرات

بانک ملت

چاپ دیجیتال

بانک ملت

بانک مسکن

بیمه نوین

بانک کشاورزی

بانک پارسیان

بانک پارسیان

مراسم تقدیر از مشتریان ارزنده بانک پارسیان

بانک پارسیان

بانک صادرات

بیمه معلم

×

در کانون توجه باشید

اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما در ظرف 24 ساعت با شما تماس بگیرند.

  • اگر وقــت و بودجـــه اضـــافی ندارید
  • اگر فروشتــان راضــی کننده نـــیست
  • اگـر از تبلیغات فعلیتان ناراضی هستید
  • اگر می خواهید برند خود را جاودانه کنید
لطفا صبر کنید