آژانس تبلیغاتی کانون ایران نوین

portfolio

تشک رویا-نمایشگاه مبلمان منزل-۱۳۹۶

تشک رویا-نمایشگاه مبلمان منزل-۱۳۹۶

تشک رویا-نمایشگاه مبلمان منزل-1396

ایرانسل-نمایشگاه الکامپ-۱۳۹۶

ایرانسل-نمایشگاه الکامپ-۱۳۹۶

ایرانسل-نمایشگاه الکامپ-1396 متراژ:305متر

ایران کیش-پات-نمایشگاه الکامپ-۱۳۹۶

ایران کیش-پات-نمایشگاه الکامپ-۱۳۹۶

ایران کیش-پات-نمایشگاه الکامپ-1396 متراژ غرفه: 194متر

پرژک-نمایشگاه مواد شوینده و بهداشتی-۱۳۹۶

پرژک-نمایشگاه مواد شوینده و بهداشتی-۱۳۹۶

نمایشگاه مواد شوینده و بهداشتی-1396 متراژ غرفه : 600 متر مربع

ایرانسل-نمایشگاه بانک و بورس-۱۳۹۶

بانک سامان – نمایشگاه نفت و گاز – ۱۳۹۶

بانک سامان – نمایشگاه نفت و گاز – ۱۳۹۶

نمایشگاه نفت و گاز-1396 متراژ غرفه : 60 متر مربع

ویرا-نمایشگاه نفت و گاز -۱۳۹۶

گلستان زیتون البرز-نمایشگاه آگروفود-۱۳۹۶

میهن-نمایشگاه آگروفود-۱۳۹۶

ایلیا فود-نمایشگاه آگروفود-۱۳۹۶

ایران گلاب-نمایشگاه آگروفود-۱۳۹۶

ایران گلاب-نمایشگاه آگروفود-۱۳۹۶

نمایشگاه آگروفود-1396 متراژ غرفه : 80 متر مربع

راه اندیشه-نمایشگاه کتاب -۱۳۹۶

راه اندیشه-نمایشگاه کتاب -۱۳۹۶

نمایشگاه کتاب -1396 متراژ غرفه : 150 متر مربع

چیفسان-نمایشگاه مواد شوینده و بهداشتی-۱۳۹۶

چیفسان-نمایشگاه مواد شوینده و بهداشتی-۱۳۹۶

محسن-نمایشگاه آگروفود-۱۳۹۵

محسن-نمایشگاه آگروفود-۱۳۹۵

نمایشگاه آگروفود-1395 متراژ غرفه : 250 متر مربع

پاپاتی-نمایشگاه اگرو فود-۱۳۹۵

پاپاتی-نمایشگاه اگرو فود-۱۳۹۵

پاپاتی-نمایشگاه اگرو فود-1395

کانون ایران نوین-نمایشگاه بانک و بورس-۱۳۹۵

کانون ایران نوین-نمایشگاه بانک و بورس-۱۳۹۵

کانون ایران نوین-نمایشگاه بانک و بورس-1395

بانک سرمایه-نمایشگاه بانک و بورس-۱۳۹۵

بانک سرمایه-نمایشگاه بانک و بورس-۱۳۹۵

نمایشگاه بانک و بورس-1395 متراز غرفه : 200 متر مربع

ویرا-نمایشگاه نفت و گاز -۱۳۹۵

ویرا-نمایشگاه نفت و گاز -۱۳۹۵

نمایشگاه نفت و گاز -1395 متراژ غرفه : 75 متر

ایران گلاب-نمایشگاه آگروفود -۱۳۹۵

ایران گلاب-نمایشگاه آگروفود -۱۳۹۵

نمایشگاه آگروفود -1395 متراژ غرفه : 65 متر مربع

ایرانسل-نمایشگاه تلکام-۱۳۹۴

ایرانسل-نمایشگاه تلکام-۱۳۹۴

نمایشگاه تلکام متراژ سالن : 2500 متر مربع
×

در کانون توجه باشید

اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما در ظرف 24 ساعت با شما تماس بگیرند.

  • اگر وقــت و بودجـــه اضـــافی ندارید
  • اگر فروشتــان راضــی کننده نـــیست
  • اگـر از تبلیغات فعلیتان ناراضی هستید
  • اگر می خواهید برند خود را جاودانه کنید
لطفا صبر کنید