آقای فرش- کمپین فرشواره خرید اقساطی

آقای فرش- کمپین فرشواره خرید اقساطی

فرآیند تصمیم‏ گیری در خرید فرش عموما فرآیندی همراه با پیچیدگی‏ های خود است؛ اما آنچه که از تحقیق در رفتار مصرف کننده حاصل می ‏شود، این است که خانم ‏ها در این فرآیند نقش اساسی ایفا می‏کنند. مجموعه آقای فرش به عنوان یکی از بزرگ‏ترین فروشگاه‏ های فرش در ایران، با بهره ‏گیری درست از این نکته در تبلیغات خود، قدم در مسیر برقراری ارتباط با این گروه مخاطب هدف برداشت که ماحصل آن کمپین فوق می‏باشد.
در این کمپین با استفاده از خانم‏ ها در ساخت تیزر به عنوان بازیگر، تلاش شده است تا ضمن جنسیت‏ زدایی از برند “آقای فرش”، ویژگی‏ های متمایز مجموعه و شیوه خرید منحصر به فرد آن، از طریق برقراری یک ارتباط روشن و شفاف به گروه اصلی مخاطب هدف (خانم‏ ها، بویژه خانم‏ های خانه ‏دار) ارسال شود.

مشخصات رویداد
فعالیتهای انجام شده
آقای فرش
آقای فرش
آقای فرش
آقای فرش
آقای فرش
آقای فرش
آقای فرش
آقای فرش