بانک شهر-کمپین اقدام شود

بانک شهر-کمپین اقدام شود

یکی از مهمترین وظیفه بنگاه های اقتصادی مانند بانک، کمک به رونق و توسعه کسب و کارها می باشد و بانک شهر در راستای این نقش کلیدی خود تلاس نمود که با ارائه طرح “اقدام شود” فعالان اقتصادی را هدف تبلیغات خود قرار دهد. هدف بانک شهر از راه اندازی این طرح جذب فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف و کمک به رشد حرفه های آنها بوده زیرا با اعطای تسهیلات علاوه بر امکان تولید و ساخت و … بیشتر فرصت های شغلی مناسبی ایجاد می شود که این مهم از نظر بانک شهر پنهان نمانده و تلاش کرده در این عرصه پیشتاز باشد.

با مد نظر قرار دادن لحن بانک شهر تلاش بر آن شد که راه حلی پیدا کنیم که این مفهوم را به صورت جذاب، ساده و کلی بیان کنیم که ادامه مسیرتبلیغاتی گذشته بانک شهر باشد.

مشخصات رویداد
فعالیتهای انجام شده
بانک شهر
بانک شهر
بانک شهر
بانک شهر
بانک شهر
بانک شهر