سان استار - کمپین فرق می کنه

سان استار - کمپین فرق می کنه

در کمپین “فرق می کنه” تیم ایده پردازی ایران نوین به همراه مدیران سان استار برای محصول پالپی در نظر داشتند که به مخاطب نشان دهند که با اضافه کردن یک المان ارزشی ایجاد می شود که حس آدم رو بهتر می کنه. مثلا  صبحمون رو قشنگ شروع کنیم یا موقع قدم زدن، به موسیقی گوش کردن حال آدم رو بهتر میکنه. در مورد نوشیدن آبمیوه هم اضافه شدن پالپ حسی متفاوت به آدم میده. خوردن آب میوه های پالپی سان استار حس خوردن نوشیدنی طبیعی را به آدم منتقل میکنه… فرق می کنه یه آبمیوه معمولی بخوری یا آبمیوه ای که پالپ داره…حسش فرق می کنه…

مشخصات رویداد
فعالیتهای انجام شده
سان استار فرق میکنه
سان استار فرق میکنه
سان استار (هتل نارنجستان)
سان استار (هتل نارنجستان)
سان استار-فرق میکنه
سان استار-فرق میکنه
سان استار-فرق میکنه
سان استار-فرق میکنه
سان استار-فرق میکنه
سان استار-فرق میکنه
سان استار-فرق میکنه
سان استار-فرق میکنه
سان استار-فرق میکنه
سان استار-فرق میکنه
سان استار-فرق میکنه
سان استار-فرق میکنه
سان استار-فرق میکنه
سان استار-فرق میکنه