نوین مانیتورینگ – پخش صداوسیما

نوین مانیتورینگ – پخش صداوسیما

نوین مانیتورینگ

صاحبان برندها (کالا و خدمات) به ویژه در بازارهای رقابتی سرمایه، منابع مالی زیادی را صرف تبلیغات تلویزیونی می کنند. مدیران و کارشناسان متخصص حوزه تبلیغات و روابط عمومی که مسئولیت مدیریت بر این مخارج دارند برای مدیریت موثر بر این فعالیت تبلیغاتی گران احتیاج به اطلاعات دقیقی از عملکرد خود و سایر رقبا در این حوزه دارند. این اطلاعات با پاسخ به سوالاتی مطرح می شود.

1
گالری نوین مانیتورینگ – پخش صداوسیما