تحقیقات بازار
پرسونای مخاطب
پرسونا چیست؟ آموزش طراحی پرسونا
ایجاد پرسونا چه اهمیتی دارد، شما را با انواع پرسونا آشنا کنیم و به شما آموزش دهیم که چگونه پرسونا مخاطب یا پرسونا مشتری مناسب ایجاد کنید؟ در پایان نیز چند نمونه پرسونا به شما معرفی می‌کنیم.
[rt_reading_time label="مطالعه:" postfix="دقیقه" postfix_singular="دقیقه"]