کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
وین مارکت
وین مارکت

فروشگاه‌های زنجیره‌ای وين ماركت رفاه یکی دیگر از خدمات ارائه شده توسط شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه است. شعبه‌های وین مارکت به صورت هماهنگ اداره می‌شوند و حمایت از آن‌ها بر عهدۀ شرکت آروین بازار پارس است. هدف از ایجاد این شعبه‌های جدید، فراهم کردن شرایط مناسب برای خریدهای روزانۀ مردم است. در حقیقت این فروشگاه‌ها از طرفی تکمیل کنندۀ هایپرمارکت‌های بزرگ رفاه در سطح کلان‌‌شهرها خواهد بود؛ و از طرفی نیز در شهرهای کوچک نمایندگی شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه را بر عهده خواهند داشت

نمونه کارهای برند وین مارکت به تفکیک رسانه
نمونه کارهای برند وین مارکت به تفکیک رسانه
رویداد
چاپ
رادیو و تلویزیون
دیجیتال
محیطی