کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
گوهربین
گوهربین

حدود دو قرن پيش در زمان قاجار حاج محمد مهدى جواهرى كه از بازرگانان به نام بود از نقاط مختلف گوهرهاى نخبه تهيه ميكرد و براى عرضه به تهران انتقال ميداد، در كنار تجارت طراحى جواهر نيز ميكرد.ايشان با ذوق و درايت تيمچه اى در بازار تهران ايجاد كرد. وى فرزندان خود را نيز استاد زمان خويش در اين صنعت ساخت.
فرزندان حجره ى پدر را وسعت دادند. شادروان مرتضى جواهرى پسر ايشان كه به خير خواهى شهرت داشت تمام فرزندان خود را به اين شغل خانوادگى دعوت كرد. از ميان تمام فرزندان، پسرى آوازه اش فراتر رفت و او حاج محمود گوهربين بود. حاج محمود از كودكى كنار پدر و طراحان پهلوى به رموز حرفه جواهر سازى آشنا گرديد. نخستين بار در خيابان لاله زار كارخانه و فروشگاهى تاسيس كرد. او كه به محمود ايران شهرت داشت چند نمونه از هنر خود را در بانك مركزى ايران به يادگار گذاشت.
محمود گوهربين پنج فرزند داشت كه آنان را از كودكى تحت تعليم خود قرار داد. به آنها در كنار جواهرسازى ، علم اقتصاد اصول امانت دارى و صداقت را نيز ياد داد.
كوروش گوهربين فرزند ايشان در سال ١٣٥٤ فروشگاه مستقل تاسيس كرد و در سال ١٣٥٩ براى كسب دانش جهانى به آمريكا سفر كرد. در سال ٨٠ به دليل علاقه اش به صنعت جواهرات به اتحاديه صنف پيوست و ٩ سال مداوم ميريت را بر عهده داشت. ايشان با توجه به دقتى كه در كيفيت محصولات دارد توانسته هزاران نفر از شخصيت هاى مشهور و مديران را شيفته ى كار خود كند.برند گوهربين افتخار دارد كه تمامى ساخت هاى طلا و جواهر زيبا و ارزنده خود را شخصا به دست هنرمندان ايرانى برند گوهربين ساخته است.

نمونه کارهای برند گوهربین به تفکیک رسانه
نمونه کارهای برند گوهربین به تفکیک رسانه
رویداد
چاپ
رادیو و تلویزیون
دیجیتال
محیطی