کمپبن صباح
کمپبن صباح

جهت برقراری ارتباط برند با مخاطبان در اشکال مختلف (رسانه‌ها، محصولات/خدمات، بسته بندی، ارتباطات، و غیره) داشتن یک استراتژی ارتباطی منسجم برای شکل دادن به هویت متمایز برای برند ضروری می باشد. بدین منظور کهن الگوها ابزار قدرتمندی هستند، زیرا با قاره ها و فرهنگ های مختلف ارتباط برقرار می کنند. کهن الگوها به طور کلی در ساختارهای ماهیتی موجود در زندگی واقعی و همچنین در فضاهای افسانه ای، فرهنگ عامه، حماسه ها، کمیک ها و حتی فیلم های امروزی می باشد که افراد را به یاد چیزی می اندازند و از این رو در ناخودآگاه جمعی ما قرار دارند.

بر این اساس جایگذاری این آرکیتایپ ها بر روی 8 مگاترند / مسیر مترویی BAV نیز تعریف شد تا به برندها کمک کند با قرار گرفتن بر روی یکی از این هشت مسیر، نقشه ی راه خود را در این فرآیند داشته باشند. در ارتباط با برند صباح، پس از مشخص شدن مسیر مترویی / محوریت داستان (سلامت و تندرستی) و ارزش و پیام اصلی که برند همواره ارائه می دهد (سلامت و تندرستی، طبیعی و تازه بودن، با طبیعت خود در ارتباط بودن)، آرکیتایپ معصوم (Innocent Archetype) به عنوان الگوی غالب تعیین و تبیین شد که بیشترین مطابقت و همخوانی را با مسیر مترویی و رفتار برند دارد. بر این اساس استراتژی برند در صورتی درست خواهد بود که: راه حل های ساده ارائه دهد، محصولات با قیمت کم / متوسط داشته باشد​​، قابل اعتماد باشد و گارانتی / ضمانت مبنای کارش باشد.

در مسیر خلق مسکات برند (گاو “صباح”) با الهام از کهن الگوی معصوم و تا حدی آرکیتایپ حامی یک شخصیت دلسوز، شاد و مراقب خلق شد که دوست دارد به رفع تک تک نیازها و دغدغه های مردم در حوزه ی محصولات لبنی بپردازد و برایشان محصولاتی سالم و متنوع تهیه کند. گاو “صباح” دوست دارد آزاد و شاد باشد، زندگی را ساده بگیرد و به عبارتی شوخ طبعی و سرزندگی از دیگر ویژگی های شخصیتی اوست و لحن کلام متواضع، ساده و بی شیله پیله ولی شاد و سرخوش و بازتابی از خوش بینی دارد.

دپارتمان های فعال در این کمپین
دپارتمان های فعال در این کمپین
تولید(تیزر و فیلم‌های صنعتی)
جلوه های ویژه بصری
دیجیتال مارکتینگ
صدا و موسیقی
استراتژی
دیگر کمپین ها
دیگر کمپین ها