موقعیت های شغلی ایران نوین

ایده های بدیع و خلاقانه،قلب یک برنامة تبلیغاتی است.در کانون ایران نوین هر کمپین بر اساس ایده های خلاق شکل می گیرد که طی فرآیندی خلاقانه در اتاق فکر بسط می یابد.اتاق فکر با فراهم آوردن نویسندگان و هنرمندان خلاق و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات،براساس اهداف تعیین شدة بازاریابی ،ایده های بدیعی خلق می کند که قابلیت تقال و گسترش به مخاطبان را،ازطریق رسانه های مختلف فراگیر مانند: تلویزیون، رادیو، تبلیغات محیطی و رویدادهای تعاملی (فضای مجازی سمپلینگ و همایش ایجاد می کند.)

مزایای کار در ایران نوین

ایران نوین همواره کانون کار و خلاقیت و تجربه و آموزش بوده است . قرار گیری افراد با تجربه و بسیار حرفه ای و خلاق در کنار جوانانی که همواره سرشار از انرژی و پر از ایده هستند محیطی سرزنده را به ارمغان آورده است و کمتر کسی از کار کردن در چنین محیطی خسته خواهد شد . ایران نوین کانون تجربه و ایده و نو آوری است .

فرآیند استخدام در ایران نوین