کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
رسانه های محیطی
شهر؛ تماشاگر و همراه برند شما

شهر یک رسانه است؛ رسانه ای بی نهایت مهم، پیچیده، جذاب و سرشار از موقعیت های پویا و گوناگون. اما ما شهروندان معمولا زیست شهری خود را بالبداهه و طبیعی می انگاریم و کمتر به قابلیت بی مانند ارتباطی، تبلیغاتی و رسانه ای شهر توجه می کنیم.

استفاده از محیط شهری برای تبلیغات تجاری و اجتماعی تنها یکی از وجوه بی شماره قابلیت های ارتباطی – رسانه ای شهرها است. توجه به این نکته که هر روزه میلیون ها چشم بیننده تبلیغات محیطی باشند، فرصتی یگانه برای برندها و معرفی کالاها و خدمات خلق می کند.

از منظر کانون ایران نوین، در مقام یک سازمان حرفه ای در عرصه تبلیغات، نباید این قابلیت عظیم شهر را نادیده گرفت و جامعه و اقتصاد را از مواهب آن محروم کرد. البته استفاده از فضاهای شهری برای تبلیغات قاعده های درست و مستحکم خود را دارد که رعایت حقوق شهروندان، توجه اکید به نقش فرهنگی – اجتماعی تبلیغات محیطی، پای بندی به اصول زیباشناسی در طراحی و رعایت موازین ایمنی در اجرای کار از جمله این اصول و قاعده ها هستند.

همین درک جامع و همه جانبه از رسانه های محیطی و ویژگی ها و مقتضیات آن، سبب سرآمدی و پیشگامی کانون ایران نوین در عرصه تبلیغات محیطی کشور شده است، چندان که به ندرت برند معتبری را می توان سراغ گرفت که از توانایی ها و امکانات کانون ایران نوین در این حوزه بهره نگرفته باشد.

خوشبختانه در این مسیر، دپارتمان  رسانه محیطی کانون ایران نوین توانسته است مجموعه ای بزرگ و متنوع از موفق ترین کمپین های تجاری و اجتماعی را به اجرا در آورد. پشتوانه کانون در اجرای موفقیت آمیز این پروژه ها بهره گرفتن از تمام توان سازمان و تعامل و همکاری عمیق و حرفه ای با برندهای معتبر، بزرگ و صاحب نام بوده است و همکاری و هماهنگی مستمر با هدف ایجاد  شهری اطلاع رسان تر، آگاهی بخش تر، زیباتر، پویاتر و توسعه یافته گام برداشت

بیلبوردهای کانون ایران نوین

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:
گالری تصاویر
گالری تصاویر