کانون ایران نوین به تبلیغات فراتر از یک تبلیغ نگاه می کند.

کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
تیزر تلویزیونی روز قلم
تیزر تلویزیونی روز قلم

«قلم »
انسان‌هایی را که از نظر زمان و مکان جدا از هم زندگی می‌کنند،پیوند می‌دهد؛

گویی همه متفکران بشر را در تمام طول تاریخ و در تمام نقاط زمین، در یک کتابخانه بزرگ جمع می‌بینی!

«قلم»

حافظ علوم و دانش‌ها،
پاسدار افکار اندیشمندان،
حلقه اتصال فکری عالمان و
پُل ارتباطی گذشته و آینده بشر بوده،
و حتی ارتباط آسمان و زمین نیز
از راه لوح و قلم به دست آمد.

«روز_قلم »
فرصتی است برای یادآوری منزلت و حرمت قلم و صاحبان آنکه عمر خود را برای ارتقای فرهنگ و هنر این مرز و بوم در طبق اخلاص گذاشته‌اند✨
‌‌
«روز قلم»
بر تمام عزیزانی که بار گران نوشتن بر دوش می‌کشند و حرمت قلم را نگاه می‌دارند مبارک باد🖋

دپارتمان های فعال در این کمپین
دپارتمان های فعال در این کمپین
کانون ایران نوین اتاق فکر
کانون ایران نوین استراتژی
کانون ایران نوین تولید(تیزر و فیلم‌های صنعتی)
کانون ایران نوین صدا و موسیقی
تازه ترین های کانون
تازه ترین های کانون
کانون ایران نوین
نمایشگاه ویدیو به تفصیل آرگو

ویدیو به تفصیل آرگو

کانون ایران نوین
روز جهانی موسیقی

روز جهانی موسیقی

کانون ایران نوین
سنت گل غلتان نوزاد

سنت گل غلتان نوازاد – امیریه دامغان