کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
روز جهانی اوریگامی
روز جهانی اوریگامی

.اوری به معنی “تا” و گامی به معنی “کاغذ”، شاید ساده ترین هنرِ آمیخته با‌مهارت پیچیده در دنیا باشد که نتیجه‌ی آن نظر هر مخاطبی را جلب کند
…جلب شدن نظر مخاطب همان چیزیست که ما در تبلیغات به آن نیاز داریم
!!این یعنی اوریگامی میتواند حتما در تبلیغات مورد استفاده قرار بگیرد

دپارتمان های فعال در این کمپین
دپارتمان های فعال در این کمپین
کانون ایران نوین (BTL) رسانه‌های ارتباط حضوری
کانون ایران نوین صدا و موسیقی
کانون ایران نوین طراحی و دکوراسیون و غرفه سازی
تازه ترین های کانون
تازه ترین های کانون
کانون ایران نوین
تبلیغات غرفه سازی اصنهان

اصنهان تلفیق واژه های اصفهان و نهان، بازگوکننده روایت ها و داستانهای ناگفته و قصه های نهان از دیار نصف جهان است. هدف کلی این پروژه معرفی و حفظ سرمایه […]

کانون ایران نوین
روز جهانی صدا

چه زیباست روزی که فقط صدای شادی و شادمانی باشد اشکی نباشد، صدای انفجاری نباشد، ‌صلح باشد و ‌صدای پایکوبی صدای هیجان در کنار هم بودن صدای خبر‌های خوش و […]

کانون ایران نوین
عید نوروز

مثل هر سال، کانون ایران نوین نوروز و حال و هوای خوب اش را مهمان خانه دوم بچه ها کرد. درست است که ما به عنوان یک آژانس تبلیغاتی بزرگ […]