کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
روز جهانی اوریگامی
روز جهانی اوریگامی

.اوری به معنی “تا” و گامی به معنی “کاغذ”، شاید ساده ترین هنرِ آمیخته با‌مهارت پیچیده در دنیا باشد که نتیجه‌ی آن نظر هر مخاطبی را جلب کند
…جلب شدن نظر مخاطب همان چیزیست که ما در تبلیغات به آن نیاز داریم
!!این یعنی اوریگامی میتواند حتما در تبلیغات مورد استفاده قرار بگیرد

دپارتمان های فعال در این کمپین
دپارتمان های فعال در این کمپین
کانون ایران نوین (BTL) رسانه‌های ارتباط حضوری
کانون ایران نوین صدا و موسیقی
کانون ایران نوین طراحی و دکوراسیون و غرفه سازی
تازه ترین های کانون
تازه ترین های کانون
کانون ایران نوین
روز دانشجو

16 آذر روز دانشجو

کانون ایران نوین
روز جهانی نابینایان

روز جهانی نابینایان_مبینا موسوی

کانون ایران نوین
کمپین دیجیتال برند مای

کمپین دیجیتال برند مای