کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
روز جهانی اوریگامی
روز جهانی اوریگامی

.اوری به معنی “تا” و گامی به معنی “کاغذ”، شاید ساده ترین هنرِ آمیخته با‌مهارت پیچیده در دنیا باشد که نتیجه‌ی آن نظر هر مخاطبی را جلب کند
…جلب شدن نظر مخاطب همان چیزیست که ما در تبلیغات به آن نیاز داریم
!!این یعنی اوریگامی میتواند حتما در تبلیغات مورد استفاده قرار بگیرد

دپارتمان های فعال در این کمپین
دپارتمان های فعال در این کمپین
کانون ایران نوین رسانه‌های حضوری
کانون ایران نوین صدا و موسیقی
کانون ایران نوین طراحی و دکوراسیون
تازه ترین های کانون
تازه ترین های کانون
کانون ایران نوین
طراحی وساخت غرفه برند تارا

غرفه برند تارا یکی از پروژه‌های غرفه‌سازی ایران نوین در نمایشگاه ریتیل شو 1401 بود. در این ویدیو میتونید طراحی و خروجی اجرا شده‌ی این غر فه رو با جزئیات […]

کانون ایران نوین
طراحی و ساخت غرفه برند بیمکث

ما برای طراحی غرفه بیمکث خارج از چارچوب‌های همیشگی طراحی غرفه‌های نمایشگاهی فکر و عمل کردیم. ‌ ساخت این غرفه که از جزئیات خیلی‌زیادی برخوردار بود کمتر از 3 روز […]

کانون ایران نوین
طراحی و ساخت غرفه برند آروا

غرفه برند آروا یک همکاری متفاوت برای ما در دپارتمان طراحی، دکوراسیون و غرفه‌سازی کانون ایران نوین بود؛ اینبار ما با همراهی دپارتمان استراتژی اتفاق جدیدی را رقم زدیم.   […]