کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
روز جهانی نابینایان
روز جهانی نابینایان

.به مناسبت روز جهانی نابینایان و عصای سفید، تصمیم گرفتیم تا با یکی از روشندلانی که افتخار همکاری با ایشان را در دپارتمان صدا و موسیقی کانون ایران نوین داشته‌ایم مصاحبه کنیم
.در این مصاحبه سرگذشت مبینا موسوی را می‌شنوید
.او از عشق، امید و زندگی برای شما می‌گوید

دپارتمان های فعال در این کمپین
دپارتمان های فعال در این کمپین
کانون ایران نوین (BTL) رسانه‌های ارتباط حضوری
کانون ایران نوین صدا و موسیقی
کانون ایران نوین استراتژی
کانون ایران نوین اتاق فکر
تازه ترین های کانون
تازه ترین های کانون
کانون ایران نوین
روز دانشجو

16 آذر روز دانشجو

کانون ایران نوین
روز جهانی اوریگامی

اوریگامی و تبلیغات

کانون ایران نوین
کمپین دیجیتال برند مای

کمپین دیجیتال برند مای