کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
روز جهانی نابینایان
روز جهانی نابینایان

.به مناسبت روز جهانی نابینایان و عصای سفید، تصمیم گرفتیم تا با یکی از روشندلانی که افتخار همکاری با ایشان را در دپارتمان صدا و موسیقی کانون ایران نوین داشته‌ایم مصاحبه کنیم
.در این مصاحبه سرگذشت مبینا موسوی را می‌شنوید
.او از عشق، امید و زندگی برای شما می‌گوید

دپارتمان های فعال در این کمپین
دپارتمان های فعال در این کمپین
کانون ایران نوین (BTL) رسانه‌های ارتباط حضوری
کانون ایران نوین صدا و موسیقی
کانون ایران نوین استراتژی
کانون ایران نوین اتاق فکر
تازه ترین های کانون
تازه ترین های کانون
کانون ایران نوین
تبلیغات غرفه سازی اصنهان

اصنهان تلفیق واژه های اصفهان و نهان، بازگوکننده روایت ها و داستانهای ناگفته و قصه های نهان از دیار نصف جهان است. هدف کلی این پروژه معرفی و حفظ سرمایه […]

کانون ایران نوین
روز جهانی صدا

چه زیباست روزی که فقط صدای شادی و شادمانی باشد اشکی نباشد، صدای انفجاری نباشد، ‌صلح باشد و ‌صدای پایکوبی صدای هیجان در کنار هم بودن صدای خبر‌های خوش و […]

کانون ایران نوین
عید نوروز

مثل هر سال، کانون ایران نوین نوروز و حال و هوای خوب اش را مهمان خانه دوم بچه ها کرد. درست است که ما به عنوان یک آژانس تبلیغاتی بزرگ […]