کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
روز دانشجو
روز دانشجو

به مناسبت روز دانشجو، برشی از تاریخ را به تصویر کشیدیم تا یادمان باشد در تمام دوران دانشجویان این مرز و بوم شجاعانه در مقابل ظلم و بی خردی ایستاده اند.

روز دانشجو مبارک

 

 

 

 

دپارتمان های فعال در این کمپین
دپارتمان های فعال در این کمپین
کانون ایران نوین صدا و موسیقی
کانون ایران نوین دیجیتال مارکتینگ
کانون ایران نوین اتاق فکر
کانون ایران نوین استراتژی
تازه ترین های کانون
تازه ترین های کانون
کانون ایران نوین
شب یلدا

شب یلدا در کانون ایران نوین

کانون ایران نوین
روز جهانی اوریگامی

اوریگامی و تبلیغات

کانون ایران نوین
روز جهانی نابینایان

روز جهانی نابینایان_مبینا موسوی