کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
خوشبخت
خوشبخت

برند خوشبخت تحت نام تجاری ” خوشبخت ” در سال ۱۳۹۷ متولد و شروع به طراحی و تولید گروه محصولات غذایی و کنسروجات با نام خوشبخت نمود.
این برند با شعار ” خوشبخت در کنار هم ” خود را در کنار مخاطب و مشتریان حس کرده و سلامت و رضایت ایشان را همواره سرلوحه فعالیت ها و تولیدات خود قرار داده است.

نمونه کارهای برند خوشبخت به تفکیک رسانه
نمونه کارهای برند خوشبخت به تفکیک رسانه
رویداد
چاپ
رادیو و تلویزیون
دیجیتال
محیطی