.کانون ایران ‌نوین سازمانی تمام‌حرفه‌ای، تخصصی، دانش‌گرا و اخلاق‌گرا در عرصه تبلیغات، بازاریابی و برندینگ است؛ از همین رو همواره خود را متعهد به موفقیت مشتریان می‌داند

بر پایه این اعتقاد، کانون می‌کوشد در تمام مراحل کار، از آغاز تا انجام، کنار مشتریان خود باشد. به بیان دقیق‌تر، این وظیفه حرفه‌ای ماست که دانش، تجربه و توانایی‌های هنری و

.خلاقانه‌مان را به‌گونه‌ای هدفمند و موثر و در عالی‌ترین سطح و کیفیت در اختیار شما قرار دهیم.

تعامل کانون تبلیغاتی ایران نوین با مشتریان از طریق دپارتمان‌های گوناگون صورت می‌گیرد. هر یک از این دپارتمان‌ها وظیفه‌ای اختصاصی، مشخص و روشن برعهده دارند، اما روح

همکاری و کار جمعی بر فعالیت مجموعه کانون حاکم است. با آن‌ها آشنا می‌شوید.

کانون ایران نوین
استراتژی
کانون ایران نوین
مدیریت رویداد
کانون ایران نوین
اتاق فکر
کانون ایران نوین
دیجیتال مارکتینگ
کانون ایران نوین
تولید تیزر و فیلم‌
کانون ایران نوین
جلوه‌های ویژه بصری
کانون ایران نوین
آتلیه گرافیک
کانون ایران نوین
عکاسی تبلیغاتی
کانون ایران نوین
چاپ دیجیتال
کانون ایران نوین
رسانه‌های حضوری
کانون ایران نوین
رسانه‌های محیطی
کانون ایران نوین
طراحی و دکوراسیون
کانون ایران نوین
اسپانسرشیب ورزشی
کانون ایران نوین
صدا و موسیقی
کانون ایران نوین
شرکت نوین تراول
کانون ایران نوین
استودیو خط فرضی
کانون ایران نوین
استراتژی
کانون ایران نوین
مدیریت رویداد
کانون ایران نوین
اتاق فکر
کانون ایران نوین
دیجیتال مارکتینگ
کانون ایران نوین
تولید تیزر و فیلم‌
کانون ایران نوین
جلوه‌های ویژه بصری
کانون ایران نوین
آتلیه گرافیک
کانون ایران نوین
عکاسی تبلیغاتی
کانون ایران نوین
چاپ دیجیتال
کانون ایران نوین
رسانه‌های حضوری
کانون ایران نوین
رسانه‌های محیطی
کانون ایران نوین
طراحی و دکوراسیون