کانون ایران‌نوین سازمانی تمام‌حرفه‌ای، تخصصی، دانش‌گر و اخلاق گرا در عرصه تبلیغات، بازاریابی و برندینگ است. از همین رو همواره خود را متعهد به موفقیت مشتریان می‌داند. بر پایه این اعتقاد، کانون می‌کوشد در تمام مراحل کار، از آغاز تا انجام، در کنار مشتریان خود باشد. به بیان دقیق‌تر، این وظیفه حرفه‌ای ماست که دانش، تجربه و توانایی‌های هنری و خلاقانه‌مان را به‌گونه‌ای هدفمند و مؤثر و در عالی‌ترین سطح و کیفیت  در اختیار شما قرار دهیم.

تعامل کانون ایران‌نوین با مشتریان از طریق دپارتمانهای گوناگون صورت می‌گیرد. هر یک از این دپارتمان‌ها وظیفه‌ای اختصاصی، مشخص و روشن برعهده دارد، اما روح همکاری و کار جمعی بر فعالیت مجموعه کانون حاکم است. با آن‌ها آشنا می‌شوید.

کانون ایران نوین
استراتژی
کانون ایران نوین
مدیریت رویداد
کانون ایران نوین
اتاق فکر
کانون ایران نوین
دیجیتال مارکتینگ
کانون ایران نوین
تولید(تیزر و فیلم‌های صنعتی)
کانون ایران نوین
جلوه های ویژه بصری
کانون ایران نوین
آتلیه گرافیک
کانون ایران نوین
عکاسی تبلیغاتی
کانون ایران نوین
چاپ دیجیتال
کانون ایران نوین
(BTL) رسانه‌های ارتباط حضوری
کانون ایران نوین
رسانه های محیطی
کانون ایران نوین
طراحی و دکوراسیون و غرفه سازی
کانون ایران نوین
اسپانسرشیپ ورزشی ، هنری
کانون ایران نوین
صدا و موسیقی
کانون ایران نوین
شرکت نوین تراول
کانون ایران نوین
استودیو خط فرضی
کانون ایران نوین
استراتژی
کانون ایران نوین
مدیریت رویداد
کانون ایران نوین
اتاق فکر
کانون ایران نوین
دیجیتال مارکتینگ
کانون ایران نوین
تولید(تیزر و فیلم‌های صنعتی)
کانون ایران نوین
جلوه های ویژه بصری
کانون ایران نوین
آتلیه گرافیک
کانون ایران نوین
عکاسی تبلیغاتی
کانون ایران نوین
چاپ دیجیتال
کانون ایران نوین
(BTL) رسانه‌های ارتباط حضوری
کانون ایران نوین
رسانه های محیطی
کانون ایران نوین
طراحی و دکوراسیون و غرفه سازی