کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
پاکرخ
پاکرخ

شرکت پاک رخ در انتخاب فرمولاسیون محصولات بهداشتی و آرایشی به کیفیت فرآوردههای تولیدی توجه خاص دارد. خوشبختانه ظرف دهه گذشته با شناخت کاملی از سلیقه مصرف کنندگان توانستهایم اعتماد و علاقه مشتریان محترم خود را جلب نمائیم. گروه تحقیقاتی این شرکت چون گذشته همواره تلاش میکند که با احترام و جلب نظرات و سلیقههای مشتریان عزیز در ارتقاء کیفیت و بسته بندی فرآوردههای بهداشتی و آرایشی همواره پیشتاز باشد.

نمونه کارهای برند پاکرخ به تفکیک رسانه
نمونه کارهای برند پاکرخ به تفکیک رسانه
رویداد
چاپ
رادیو و تلویزیون
دیجیتال
محیطی