کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
استراتژی
موفقیت برند؛ هم استراتژی، هم تاکتیک

با آگاهی از نیازهای مشتری، دپارتمان استراتژی کانون ایران‌نوین، به گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط می‌پردازد و می‌کوشد از این داده‌ها بهترین و بیشترین بهره را برای برنامه‌ریزی‌های استراتژیک بگیرد. این امر باتوجه به نوع، ماهیت، حوزه فعالیت و نیاز مشتریان صورت می‌پذیرد.

هدف های دپارتمان استراتژی از اجرای فرآیندهایی همچون برندینگ، تحلیل ارزش کنونی برند، تحلیل بازار، تحلیل محصول یا خدمات و ارزیابی جایگاه محصول دربازار این است که بتوانیم ضمن برقراری ارتباط موثر با مخاطب، مزیت‌های رقابتی یک برند را افزایش دهیم و ازنقطه ضعف‌های احتمالی بکاهیم.

در این دپارتمان، تدوین استراتژی و مجموعه برنامه‌ها با تکیه بر دانش امروزین جهانی در حوزه برندینگ و مارکتینگ انجام می‌شود و انجام کارها بر سه اصل زیر استوار است:

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:
گالری تصاویر
گالری تصاویر