تبلیغات غرفه سازی اصنهان
خدمات ارائه شده در دپارتمان های :
کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
تبلیغات غرفه سازی اصنهان
خدمات ارائه شده در دپارتمان های :

اصنهان تلفیق واژه های اصفهان و نهان، بازگوکننده روایت ها و داستانهای ناگفته و قصه های نهان از دیار نصف جهان است.
هدف کلی این پروژه معرفی و حفظ سرمایه های فرهنگی و تاریخی اصفهان می باشد که به صورت موردی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 -دعوت به دیدن ناگفته های اصفهان
2 -معرفی تورهای ناگفته اصفهان
3 -خرید کالاهای اصفهان
4 -دعوت به سرمایه گذاری در اصفهان

و اما هدف اصلی و استراتژیک این پروژه نمود موارد بالا در قالب معماری و تجربه ی بصری بیننده از یک سری مفاهیم گردشگری است.

نمونه کارهای مشابه
نمونه کارهای مشابه