کانون ایران نوین
کانون ایران نوین
نمایشگاه ویدیو به تفصیل آرگو
نمایشگاه ویدیو به تفصیل آرگو

«ویدیو به تفصیل»

‎‏Video at Large
‎‏Selection of videos from the collection of Paris Museum of Modern Art (Musée d’Art Moderne de Paris)

‌ «ویديو به تفصیل» که حاصل همکاری دوساله‌ی موزه هنر مدرن پاریس و بنیاد پژمان است، با نمایش ۱۲ اثر از هنرمندان شاخص حوزه ویدیوآرت، میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

در این نمایشگاه، کانون ایران نوین به عنوان حامی مادی و معنوی همراه بنیاد هنری پژمان قرار دارد.✨

دپارتمان های فعال در این کمپین
دپارتمان های فعال در این کمپین
کانون ایران نوین استراتژی
کانون ایران نوین اتاق فکر
تازه ترین های کانون
تازه ترین های کانون
کانون ایران نوین
کمپین دیجیتال برند مای

کمپین دیجیتال برند مای

کانون ایران نوین
تیزر تلویزیونی روز قلم

«قلم » انسان‌هایی را که از نظر زمان و مکان جدا از هم زندگی می‌کنند،پیوند می‌دهد؛ گویی همه متفکران بشر را در تمام طول تاریخ و در تمام نقاط زمین، […]

کانون ایران نوین
روز جهانی موسیقی

روز جهانی موسیقی